Organizatorzy:

Warszawskie Towarzystwo Speedwaya to organizacja non-profit, której głównym celem jest trwała reaktywacja sportu żużlowego w Warszawie i najbliższej okolicy. Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach zarówno rdzennych warszawiaków, jak i osoby napływowe z ośrodków bogatych w tradycje żużlowe. Największą barierą uniemożliwiającą rozwój speedwaya w Warszawie jest brak odpowiedniego obiektu dla tej dyscypliny sportu.


Główna Komisja Sportu Żużlowego początkowo jako Główna Komisja Żużlowa) powstała w ramach struktur Polskiego Związku Motorowego w 1956 roku z zadaniem organizacji sportu żużlowego w naszym kraju. Jej organizacja ulegała zmianie, ale zawsze na jej czele stał przewodniczący. Obecnie funkcję tę pełni Piotr Szymański. W skład komisji wchodzą także Adam Krużyński, Łukasz Szmit, Zbigniew Fiałkowski oraz Maciej Polny.


Polski Związek Motorowy - jego celem PZM, zgodnie ze statutem, jest rozwój sportów motorowych – samochodowego, motocyklowego, żużlowego i kartingowego, zarówno w formie wyczynowej, jak i masowej i popularnej. Związek angażuje się także w rozwój turystyki motorowej, campingu i caravaningu. Propaguje kulturę motoryzacyjną , otacza opieką zabytki motoryzacji i działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez popularyzację przepisów ruchu drogowego. Związek prowadzi działalność służącą wychowaniu komunikacyjnemu dzieci i młodzieży- współorganizuje finały Ogólnopolskich Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Motoryzacyjnego. W PZM działa także społeczny ruch Ratownictwa Drogowego, w ramach którego organizowane są szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, jak również Mistrzostwa Polski Ratowników Drogowych. PZM organizuje rocznie ponad 2000 imprez sportowych i turystycznych.
Patroni medialni:


kontakt